Stowarzyszenie Importerów

i Dystrybutorów Pirotechniki

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki zostało założone 29.03.1993r. i zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Stowarzyszenie aktywnie skupia największych polskich importerów oraz dystrybutorów wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie ze statutem, do głównych zadań Stowarzyszenia należy reprezentowanie branży, czynny udział w monitorowaniu i opiniowaniu inicjatyw legislacyjnych, promowanie bezpiecznego korzystania z wyrobów pirotechnicznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku fajerwerków w Polsce.

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki w ramach swojej działalności statutowej chętnie podejmuje inicjatywy związane z budowaniem pozytywnego wizerunku branży pirotechnicznej w przestrzeni medialnej. Udzielamy się medialnie
i jesteśmy zawsze do dyspozycji osób, które chciałyby skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę z ekspertami, którzy od niemal 30 lat zajmują się tą tematyką zawodowo.

Dzięki wspólnym działaniom podjętym przez członków Stowarzyszenia udało się m.in. ujednolicić na rynku oznakowanie wyrobów pirotechnicznych. Bez wątpienia dobra współpraca oraz wzajemna wymiana doświadczeń zaowocowały tym, że polski rynek pirotechniki uznawany jest za jeden z najlepszych w całej Europie i wiodący na świecie, a importowane przez polskie firmy produkty cieszą się wielką popularnością w całej Europie i uznawane są za produkty najwyższej jakości, spełniające równocześnie wyśrubowane wymagania towarzystw certyfikujących.

ZADANIA STOWARZYSZENIA

Wspólne reprezentowanie branży

W ramach działań Stowarzyszenia Importerów
i Dystrybutorów Pirotechniki  aktywnie reprezentujemy naszą branżę zarówno na rynku krajowym, jak i na forum międzynarodowym.

Występujemy w obronie pozytywnego wizerunku branży pirotechnicznej, skutecznie eliminując niegodziwe zachowania firm z innych branż, które dla własnych celów powtarzają fakenews’y i utrwalają negatywne stereotypy.

Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Fajerwerków EUFIAS, dzięki czemu głos polskiej branży wyrobów pirotechnicznych jest słyszalny na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej.

Monitorowanie tworzonego prawa

Na bieżąco monitorujemy obowiązujące przepisy, które w swym zakresie mają wpływ na rynek wyrobów pirotechnicznych. Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki szczególną uwagę poświęca wszystkim kwestiom związanym z certyfikacją produktów, ich bezpieczeństwem, prawidłowym oznakowaniem, regulacjami dotyczącymi sprzedaży, przechowywaniem i koncesjonowaniem.

Opiniujemy powstające projekty oraz aktywnie uczestniczymy w powstawaniu przepisów. Utrzymujemy regularny kontakt z ministerstwami i innymi instytucjami, które mają wpływ na powstające prawo.

Edukacja o fajerwerkach

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki dużą wagę przykłada do edukacji. Uczymy o tym, czym są fajerwerki , podnosimy świadomość użytkowników jak je bezpiecznie używać.

Realizując zadania statutowe Stowarzyszenie wydaje broszury informacyjne oraz prowadzi działalność publicystyczną i informacyjną o tematyce związanej z materiałami pirotechnicznymi. 

Wymiana doświadczenia

W ramach Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki działa kilkanaście największych polskich firm z branży.

Dzięki wymianie doświadczeń jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować branżę wyrobów pirotechnicznych, przewidywać nadchodzące zagrożenia, a także zapewnić atrakcyjną ofertę dla miłośników pirotechniki, dbając równocześnie o najwyższe standardy i mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników jako priorytet.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Strona internetowa Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki

Your Subtitle Goes Here
3

Aby usprawnić komunikację oraz umożliwić łatwiejszy kontakt ze Stowarzyszeniem postanowiliśmy uruchomić nową stronę internetową. 

Będziemy zamieszczać tutaj najważniejsze informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz zachęcać do kontaktu wszystkich tych, którym zależy na uzyskaniu rzetelnych ibnformacji dotyczących branży oraz aktualnie obowiązujących przepisów. 

Aby zadać pytania zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Ujednolicenie etykiet bezpieczeństwa

Your Subtitle Goes Here
3

W ramach wspólnych prac Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki podjęło inicjatywę ujednolicenia i aktualizacji etykiet bezpieczeństwa CLP znajdujących się na opakowaniach wyrobów pirotechnicznych.

Przy współpracy z profesjonalna firmą doradczą – na co dzień zajmującą się zagadnieniami związanymi z obrotem wyrobów chemicznych – wypracowaliśmy wspólny standard, dzięki któremu wszystkie etykiety bezpieczeństwa CLP są obecnie tworzone przez importerów w oparciu o te same wytyczne i w pełni zgodne z obowiązującymi, restrykcyjnymi wymogami prawnymi.

Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

Your Subtitle Goes Here
3

W dniu 09.03.2020 w Czerwieńsku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.

Podczas spotkania obecni przedstawiciele branży zatwierdzili sprawozdanie Zarządu za rok 2019 oraz udzielili absolutorium osobom funkcyjnym za miniony rok. Dodatkowo, jednogłośnie przyjęto nowy Statut Stowarzyszenia.

W ramach prowadzonych rozmów, członkowie Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki omawiali m.in. aktualną sytuację branży, szanse i zagrożenia na kolejny sezon, kwestie związane z regulacjami dotyczącymi ADR, transportem wyrobów pirotechnicznych, czy zagadnienia związane z REACH oraz CLP.

Blokada szkodliwej dla branży reklamy telewizyjnej i radiowej

Your Subtitle Goes Here
3

Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki z całą stanowczością zareagowało na kampanię radiową i telewizyjną jednego z największych operatorów sieci komórkowej w Polsce, który na bazie nieprecyzyjnych komunikatów kształtował niekorzystny wizerunek całej branży wyrobów pirotechnicznych w Polsce w czasie grudniowego szczytu sezonu sprzedażowego.

W wyniku stanowczej reakcji Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki udało się doprowadzić do zaprzestania niekorzystnych działań oraz zaniechania emisji spotów reklamowych.

Ekspertyza prawna

Your Subtitle Goes Here
3
Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki wyszło z inicjatywą przygotowania przez niezależnego, eksperta ekspertyzy prawnej dotyczącej oceny prawnej dopuszczalności wprowadzenia w drodze przepisów porządkowych przez organy samorządu gminnego zakazów lub ograniczeń w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku cywilnego, używania tych wyrobów lub organizowania widowisk (pokazów) z ich wykorzystaniem.

Ekspertyzę przygotowała kancelaria Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna z Poznania, która na co dzień specjalizuje się w obsłudze prawnej (głównie zagadnień o wysokim stopniu złożoności) przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych klientów instytucjonalnych.

Przygotowaną ekspertyzę udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Równocześnie informujemy, że w przypadku wykorzystania w/w ekspertyzy lub jakichkolwiek informacji czy wniosków w niej zawartych koniecznym jest podanie źródła czyli Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.

Pobierz ekspertyzę prawną.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Fajerwerki Dragon
Fajerwerki Grupa PSO
Fajerwerki Hanev
Fajerwerki Hestia
Fajerwerki Jorge
Fajerwerki Magic Time
Fajerwerki Maxsem
Fajerwerki SuperPower
Fajerwerki Surex
Fajerwerki Svea
Fajerwerki Triplex
Fajerwerki Tropic
Fajerwerki VIVA

FORMULARZ I DANE KONTAKTOWE

RODO

14 + 11 =

Stowarzyszenie Importerów

i Dystrybutorów Pirotechniki

 

🏢 ul. Zielonogórska 47, 66-016 Czerwieńsk, Polska

📧 info@siidp.pl

📱 +48 500 036 814

 

Kontakt dla mediów

📧 info@siidp.pl

📱 +48 500 036 814